- Instalacji klimatyzacji
- Instalacji klimatyzacji precyzyjnej
- Instal wentylacji
- Instalacji wentylacji pożarowej
- Systemów oddymiania budynków
- Automatyki HVAC
- Instalacji grzewczych i ciepłowniczych
- Instalacji sanitarnych
- Instalacji hydrantowych i tryskaczowych
- Instalacji gazowych

 
 

- Sporządzanie projektów wykonawczych i powykonawczych
- Konstrukcję instalacji i ich elementów wsporczych
- Dobór i dostawę urządzeń i materiałów
- Pomiar przepływów oraz regulacje instalacji
- Montaż systemów instalacyjnych i nadzór prac kontraktowych
- Uruchomienie instalacji
- Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny