Źródło: AC Group

Czynnik chłodniczy R32 – nowe regulacje dla urządzeń klimatyzacyjnych

W związku z regulacjami, które wprowadziła UE, od 1 stycznia 2025 będzie obowiązywał zakaz używania czynników chłodniczych, które mają GWP większe lub równe 750 – w urządzeniach zawierających do 3 kg czynnika. W poniższym artykule omawiamy, czym podyktowane są te zmiany i jakie korzyści za sobą niosą.

Czynniki chłodnicze czyli czynniki ziębnicze stosowane są w urządzeniach, które służą do klimatyzacji pomieszczeń, zarówno domowych, jak i przemysłowych m.in. klimatyzatorach Split czy agregatach wody lodowej. W parlamencie europejskim ustanowiono, że ze względu na mniejszą szkodliwość czynnika chłodniczego R32 producenci układów chłodniczych, a także pomp ciepła, muszą nim zastąpić czynniki R410A i R290.

Co warto wiedzieć o czynniku R32?

Czynnik R32 charakteryzuje duża stabilność i zdecydowanie mniejszy potencjał tworzenia efektu cieplarnianego – dla porównania dla R32 wskaźnik GWP jest na poziomie 675, dla R410A – 2088, także różnica jest znacząca. Wskaźnik GWP zależy od absorpcji przez substancję promieniowania czerwonego i czasu, w którym pozostaje ona w atmosferze. Czynnik R32 rozkłada się przez 5 lat, nie jest zagrożeniem dla warstwy ozonowej.

Korzyści dla środowiska, ale czy tylko?

Wskazane zmiany niosą za sobą więcej korzyści. Warto zaznaczyć, że czynnik R32 charakteryzuje się lepszą efektywnością, co pozytywnie wpływa na działanie urządzeń. Można tu mówić o zwiększeniu efektywności klimatyzacji nawet o 10%. Ponadto jest tańszy (o około 20% od R410A), łatwiejszy do pozyskania, ale także łatwiejszy w odzysku i ponownym wykorzystaniu. Można go także ładować w stanie ciekłym i gazowym. Dzięki temu, że ma wyższą zawartość ciśnienia roboczego, jego napełnienie staje się mniejsze o 30%. Pozwala to na zmniejszenie wymiarów urządzenia chłodniczego, przy jednoczesnym zachowaniu jego parametrów wydajnościowych czyli zyskujemy powierzchnię, utrzymując taką samą wydajność.

Bezpieczeństwo czynnika R32

Czynnik R32 został zaklasyfikowany do klasy 2L, co oznacza, że jest to czynnik o niższej zapalności oraz toksyczności i może być bez obaw wykorzystywany w klimatyzacji. Iskry, które są wytwarzane przez przełączniki czy przekaźniki nie są w stanie doprowadzić do zapłonu. Nawet pełny wyciek czynnika R32 w małym pomieszczeniu nie spowoduje, że zostanie osiągnięta dolna granica palności, która wynosi 0,306kg/m3.

Podsumowując, obecnie czynnik R32 to dużo lepsze rozwiązanie, przynoszące długofalowe korzyści. Przy podejmowaniu decyzji o wyborze urządzenia klimatyzacyjnego warto zwrócić uwagę na to, by obsługiwało właśnie ten czynnik. Jeśli chodzi o istniejące systemy, należy sprawdzić, w jaki sposób można przejść na R32 – nasi specjaliści chętnie podpowiedzą optymalne rozwiązanie. Zachęcamy do kontaktu!