ESG

Od kilku lat specjaliści mówią o roli strategii CSR w rozwoju przedsiębiorstwa. Jej rozwinięciem jest ESG. Co się kryje pod tym pojęciem? Dlaczego uwzględnienie kryteriów ESG może pozytywnie wpłynąć na wyniki finansowe i stanowić przewagę konkurencyjną? Jaką rolę kryją aspekty ESG w wyborze biura dla firmy? Na te i inne pytania odpowiadamy w poniższym artykule.

Skrót ESG pochodzi od Environmental, Social and Corporate Governance i stanowi opis działań, które podejmują firmy pod kątem ich wpływu na ochronę środowiska, dbania o społeczeństwo i ładu korporacyjnego. Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) zastąpiono pojęciem znacznie szerszym, które na nowo określa wartość firmy. Już dawno minęły czasy, kiedy o znaczeniu przedsiębiorstwa decydowały wyłącznie zyski. Firmy, które liczą na długofalowe relacje inwestorskie, powinny wykazać zainteresowanie zrównoważonym rozwojem i raportowaniem danych finansowych. Jest to bowiem ważne źródło informacji dotyczących kondycji przedsiębiorstwa czy planach rozwojowych.

Spółki giełdowe oraz niepubliczne, które zatrudniają powyżej 250 pracowników od 1 grudnia 2022 r. na mocy dyrektywy CSRD zostały zobowiązane do raportowania niefinansowego. Za 4 lata dyrektywa miałaby objąć również firmy, które są notowane na rynku regulowanym i zatrudniające powyżej 10 pracowników.

Poszczególne elementy ESG

Co kryje się za wskazanymi elementami ESG? Poniżej kilka praktycznych przykładów

  • Enviromental – dotyczy oczywiście działań z zakresu ochrony środowiska. Podejmowane są tu różnego typu akcje o charakterze proekologicznym jak np. sadzenie drzew oraz działania związane ze zmniejszaniem emisji zanieczyszczeń, zużycia energii czy odpowiedzialnym pozyskiwaniem surowców. Aspekt ten ważny jest również w kontekście tworzenia ekologicznych biur.
  • Social – istotną składową ESG jest dbanie o relacje społeczne, zarówno wewnątrz przedsiębiorstwa typu: troska o rozwój pracowników, przeciwdziałanie dyskryminacji, jak poza nim (klienci, inwestorzy, podwykonawcy, lokalni mieszkańcy). To wszelkie działania na rzecz społeczności i ich lokalnych inicjatyw np. fundowanie stypendiów dla młodzieży, aktywizowanie seniorów, wsparcie dla tworzenia miejsc sprzyjających społecznej integracji
  • Corporate governance – to kwestie obejmujące system zarządzania, uwzględniający etykę i odpowiedzialność biznesu. Ważna jest tu transparentność w działaniach przedsiębiorstwa – należy więc zadbać o odpowiednią komunikację z klientami, akcjonariuszami, pracownikami i innymi interesariuszami, zapobiegać korupcji i realizować przejrzystość podatkową.

Przykładowe rozwiązania ESG przy wyborze biura

Najważniejsze w projektowaniu strategii ESG jest analiza potrzeb i możliwości przedsiębiorstwa, gdyż nie wszystkie założenia będą możliwe do zrealizowania w danej firmie, nie wszystkie mogą dać też oczekiwane skutki.

Dbając o zrównoważony rozwój w kontekście biura możemy przykładowo:

  • wybrać lokalizację, która pozwoli na dojazd komunikacją miejską czy jednośladem. Trzeba tu zwrócić uwagę np. na dostępność stojaków rowerowych czy pryszniców dla rowerzystów
  • wpływać na ograniczenie zużycia zasobów biurowych (ograniczenie drukowania dokumentów itp.)
  • wprowadzić zielone klauzule (np. dotyczące zarządzania szarą wodą)
  • podjąć działania na rzecz edukacji pod kątem ESG wszystkich pracowników i podwykonawców

Działania tego typu to nasza wspólna inwestycja w przyszłość. Jeśli teraz o nią zadbamy, nie będziemy musieli martwić się o kolejne pokolenia.