Gminny Ośrodek Kultury, Rzgów, ul. Szkolna 7

Zakres prac:

Instalacja wentylacji

Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie zajmuje się upowszechnianiem kultury, edukacją artystyczną i rekreacją kulturalną. Działania placówki nastawione są na ponadregionalną i międzynarodową współpracę, zapewniającą wymianę doświadczeń oraz zwiększenie uczestnictwa w kulturze.