Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera, Kraków, ul. Złotej Jesieni 1

Zakres prac:

Wykonanie rozprowadzenia instalacji wentylacji w laboratorium cytogenetyki z dostawą centrali wentylacji

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. to największy pod względem posiadanego potencjału szpital specjalistyczny w Małopolsce. W strukturze Szpitala działają 24 Oddziały hospitalizujące średnio rocznie ponad 40 tys. pacjentów oraz Zespół 28 Poradni przyszpitalnych, w ramach których opieką ambulatoryjną objętych jest ponad 150 tys. pacjentów rocznie. Ponadto Szpital udziela rocznie średnio 24 tys. porad na SOR, a w opiece ambulatoryjnej – POZ pozostaje populacja ponad 11 tyś. pacjentów, którym rocznie udzielane są średnio ponad 50 tys. porad.