Jak tworzyć dobrą atmosferę… w miejscu pracy?

Każdy pracodawca, który dąży do rozwoju swojej firmy, ma świadomość tego, jak ważne jest budowanie pozytywnej atmosfery w pracy. Przyjazny klimat w firmie, otwartość na pracownika i jego pomysły czy potrzeby, znacząco wpływają na efektywność i zaangażowanie zespołu.

Dlaczego przyjazna atmosfera w pracy jest taka ważna?

Pracownicy pytani o chęć zmiany pracy, najczęściej wskazują na czynnik finansowy, ale na kolejnych miejscach plasuje się już potrzeba rozwoju oraz… niesprzyjająca atmosfera w pracy1. Chętniej wykonujemy swoje obowiązki, łatwiej angażujemy się w wykonywanie zadań, jeśli wiemy, że towarzyszy temu zaufanie i wsparcie ze strony pracodawcy. Czujemy się bardziej zmotywowani do działania, ale też lepiej zarządzamy swoim czasem i mamy poczucie współodpowiedzialności za losy firmy. To wszystko wpływa z kolei na mniejszą rotację pracowników w danym przedsiębiorstwie – osoby, które nie czują stresu przed przyjściem do pracy, które wiedzą, że mogą otwarcie mówić o zaistniałych problemach lub wskazywać na ciekawe rozwiązania, nie mają potrzeby szukania innego pracodawcy. Możemy liczyć na ich lojalność, ale także większe zaangażowanie w momencie ewentualnego kryzysu.

Kilka wskazówek dotyczących tworzenia dobrej atmosfery w zespole

Brak niezdrowej rywalizacji, ograniczenie stresu, otwarta komunikacja, życzliwość, współpraca to niektóre z elementów, które składają się na tworzenie przyjaznej atmosfery w firmie. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę, by pracownicy chętnie angażowali się w obowiązki i polecali nas jako dobre miejsce pracy?

  1. Doceniaj

Bardzo ważnym elementem budowania przyjaznej atmosfery w firmie jest docenianie osiągnięć pracowników. Nic tak nie demotywuje, jak brak jakiejkolwiek reakcji ze strony zwierzchników na wygraną ważnego przetargu, podpisanie umowy z klientem, o którego walczyliśmy dłuższy czas czy choćby dobry pomysł, który zoptymalizował pracę w teamie. To właśnie zespół ludzi ma największy wpływ na to, czy przedsiębiorstwo odniesie sukces, czy też będzie tylko goniło za konkurencją. Gratulacje od szefa czy współpracowników to wyraz uznania i szacunku dla naszych kompetencji i umiejętności.

  1. Dbaj o integrację

W pracy spędzamy dużą część swojego życia – miło byłoby więc, gdybyśmy dobrze czuli się więc w towarzystwie współpracowników. Właśnie dlatego tak ważna jest integracja poza pracą, która pozwala lepiej się poznać i zrozumieć drugiego człowieka. Co jakiś czas, warto zorganizować wspólne wyjście na kręgle czy wyjazd firmowy, który można połączyć również ze szkoleniem. Pozwala to na swobodniejszą komunikację oraz buduje zdrową atmosferę w czasie wykonywania zawodowych obowiązków.

  1. Traktuj sprawiedliwie

Każdy pracownik powinien mieć poczucie, że jest sprawiedliwie traktowany i oceniany – bez względu na płeć czy zakres obowiązków. Powinien znać kryteria awansu i wynagradzania, które muszą być jasne i klarowne.

  1. Rozmawiaj

Stwórz atmosferę, w której pracownicy nie boją się zadawać pytań i szukać odpowiedzi, również na trudniejsze tematy. Pytaj, i co ważniejsze, słuchaj – osoby, które pracują w danym obszarze, mogą dostarczyć Ci o nim wiele cennych wskazówek, które docelowo przełożą się na rozwój biznesu.

  1. Zapobiegaj konfliktom

Nawet w najlepiej funkcjonujących zespołach zdarzają się nieporozumienia i sytuacje konfliktowe – ważne jest, by starać się je dostrzec i wyjaśnić przed ich zaognieniem. Ważna jest tu rola przełożonego, który powinien promować otwartą komunikację oraz zachęcać do dyskusji i wyłącznie konstruktywnej krytyki.

AC Group również dba o dobry klimat

Jako świadomy pracodawca dążymy do tego, by osoby zatrudnione w naszym zespole dobrze się u nas czuły. Ten proces rozpoczynamy już na etapie rekrutacji, sprawdzając, czy dana osoba dobrze odnajdzie w naszej firmie. Opracowaliśmy dokładny zakres obowiązków na każdym stanowisku, co umożliwiło pracownikom większą swobodę w podejmowaniu decyzji, co usprawnia pracę całej spółki. Ponadto stawiamy na rozwój osobisty pracowników, inwestując w podnoszenie ich kwalifikacji. Dbamy też o to, by lubili przychodzić do biura – wiemy, że miejsce pracy powinno być komfortowe i że nie tylko rozplanowanie przestrzeni czy ergonomia, ale i estetyka ma znaczenie.