Świadectwa energetyczne budynków – nowe przepisy

Co to jest świadectwo energetyczne budynku?

Klasy energetyczne budynków to system oceny efektywności energetycznej budynków, który jest stosowany w Unii Europejskiej. W Polsce stosuje się skale od A+ do G, gdzie A+ to najwyższa klasa energetyczna, a G to najniższa. Każda klasa oznacza określoną wartość zapotrzebowania na energię na metr kwadratowy powierzchni użytkowej budynku w skali rocznej.

Ocenia się takie parametry jak zużycie energii na ogrzewanie i chłodzenie, zużycie energii na produkcję ciepłej wody użytkowej, a także izolacyjność termiczna i wentylacja. Na podstawie tych parametrów określa się klasę energetyczną budynku.

W Polsce, klasyfikacja energetyczna budynków jest obowiązkowa i wymaga przeprowadzenia audytu energetycznego. Na podstawie wyników audytu wystawiane jest świadectwo energetyczne, które zawiera informacje o klasie energetycznej budynku i zalecenia dotyczące poprawy jej efektywności.

Wprowadzenie klas energetycznych ma na celu poprawę efektywności energetycznej budynków i zmniejszenie zużycia energii. W ten sposób ogranicza się emisję gazów cieplarnianych i wprowadza się oszczędności dla użytkowników budynków. Budynki o niższych klasach energetycznych charakteryzują się większym zapotrzebowaniem na energię, a tym samym wyższymi kosztami eksploatacji.

Nowe przepisy dla świadectw energetycznych budynków

W Polsce, do tej pory, świadectwa energetyczne obowiązywały tylko dla nowo budowanych domów (od 2009 r.). Jednak 7 października 2022 r. podpisano nowelizację ustawy, która wdraża unijne przepisy dotyczące efektywności energetycznej. Wraz z tą zmianą, liczba właścicieli nieruchomości objętych obowiązkiem posiadania świadectwa energetycznego znacznie się zwiększy, ponieważ świadectwo będzie teraz dotyczyć również starszych budynków niż te wybudowane po 2009 roku.

Dodatkową zmianą jest obowiązek kontroli systemów ogrzewania i klimatyzacji, w tym tych o mocy ponad 70 kW, a także wprowadzenie powszechnego dostępu do podstawowych informacji zawartych w świadectwach charakterystyki energetycznej. Dzięki temu, informacje o zużyciu energii przez dany budynek będą łatwo dostępne dla wszystkich zainteresowanych, co pozwoli na lepsze planowanie i podejmowanie decyzji dotyczących nieruchomości.

Co ważne, właściciele budynku, którzy będą chcieli wynająć lub sprzedać nieruchomość bez świadectwa energetycznego, zapłacą za to karę – od 5 do 20 tys. zł. Notariusz, sporządzając akt notarialny, będzie musiał zaznaczyć, czy taki dokument został przekazany.

Według danych Ministerstwa Rozwoju, w Polsce około 160 tysięcy domów wielorodzinnych i 4 miliony domów jednorodzinnych wymaga termomodernizacji. Mimo, że często są to budynki, które powstały w latach 90-tych i na początku XXI wieku, nie spełniają już obecnych norm. Warto pamiętać także, że zgodnie z planami Unii Europejskiej, od 2028 roku wszystkie nowe budynki w UE muszą być bezemisyjne, a te już istniejące muszą zostać przekształcone w bezemisyjne do 2050 roku.