Unsplash, Sam Yink

CEEB – zarejestruj swój dom i uniknij kar!

Zanieczyszczenie powietrza w Polsce to od lat temat wielu debat i konferencji ekologicznych. Za stan ten odpowiadają różne czynniki m.in. transport samochodowy, emisje przemysłowe, ale także nasze piece grzewcze oraz lokalne kotłownie. Wraz z nadchodzącą jesienią, temat ten rozgrzeje się do czerwoności, podobnie jak nasze domowe kaloryfery. Rządzący starają się przekonać Polaków do zmodernizowania stosowanych form ogrzewania, oferując program Czyste Powietrze, dofinansowujący wymiany pieca czy umożliwiając docieplenie budynku i wymianę okien. Teraz powołano także Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków.

CEEB – co to takiego?

CEEB to przede wszystkim rejestr źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz usługowych. Znajdą się tam również informacje dotyczące udzielonej wcześniej pomocy publicznej przeznaczonej na termomodernizację w szeroko pojętym znaczeniu. Ma to służyć temu, by dana inwestycja nie została kilkakrotnie dofinansowana. Ponadto w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków umieszczone zostaną także raporty z kontroli oraz inspekcji, w tym również kominiarskich czy przeprowadzonych z ramienia organów samorządowych.

Będzie to zwrot w kierunku osób borykających się z problemem ubóstwa energetycznego = w CEEB pojawią się informacje odnośnie świadczeń społecznych. Pozwoli to na zorganizowanie programów pomocowych, które ułatwią przeprowadzenie kosztownych inwestycji związanych z termomodernizacją budynku.

Niedogodność czy krok ku lepszej przyszłości?

CEEB jest budowane przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego i będzie powstawać etapami, aż do osiągnięcia stanu docelowego, planowanego na rok 2023. 1 lipca br. rozpoczęło się przyjmowanie deklaracji.

Właściciele nieruchomości mają obowiązek zgłoszenia źródła ciepła o mocy do 1 MW, ogrzewające lokal oraz źródła energii elektrycznej służącej do ogrzewania budynku. W przypadku domów już istniejących, ich właściciele mają 12 miesięcy na złożenie takiej deklaracji. Jeśli chodzi o inwestycje ukończone po 1 lipca 2021 r., czas zgłoszenia skraca się do 14 dni po otrzymaniu pozwolenia na użytkowanie.

Deklaracje można złożyć za pomocą formularza na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, ewentualnie w formie papierowej, składając ją we właściwym urzędzie gminy. Właściciel, który nie złoży deklaracji lub przekroczy wskazane terminy, powinien liczyć się z możliwymi konsekwencjami. Niedopełnienie tego obowiązku jest równoznaczne z karą grzywny.

Projekt zakłada, że przekazywane przez właścicieli budynków informacje będą jak najprostsze, po to by unikać zbędnych trudności przy składaniu deklaracji. Warto podkreślić, że obowiązkowi zgłoszenia podlegają wszystkie źródła ciepła: kotły grzewcze, pompy ciepła, piece kaflowe, ogrzewanie gazowe, elektryczne, kolektory słoneczne, kuchnie węglowe, kominki gazowe, sieci ciepłownicze.

Właściciele domów muszą złożyć deklarację samodzielnie. W przypadku właścicieli mieszkań zgłoszenia dokonuje wspólnota lub spółdzielnia, jeśli zaś chodzi o mieszkania komunalne, robi to gmina. Wyjątkom podlegają mieszkania, w których istnieją indywidualne źródła ciepła, jak na przykład kominek – wówczas deklarację musi złożyć właściciel tegoż lokalu.

Wiele wskazuje na to, że dzięki Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków powstanie bardzo kompletna mapa emisyjności w Polsce. To kolejny krok do walki z “kopciuchami”, które zatruwają powietrze i mają negatywny wpływ na nasze zdrowie.