Pełna oferta AC Group

Nasza specjalizacja to:

HVAC – Serwis

Nasze programy serwisowe adaptujemy do oczekiwań i potrzeb naszych klientów. Prowadzimy indywidualny kalendarz przeglądów, o których przypominamy w odpowiednim czasie. Dzięki tym działaniom maksymalizujemy wydajność urządzeń oraz minimalizujemy koszty związane z naprawami.

Gwarantujemy:

  1. Najwyższy na rynku standard usług potwierdzony certyfikatami
  2. Wykwalifikowany i doświadczony zespół pracowników
  3. Najwyższej klasy sprzęt
  4. Dokumentację przeprowadzonych prac
  5. Niezwłoczną reakcję na wezwanie
  6. Indywidualne podejście do każdego klienta
  7. Wachlarz narzędzi dostosowanych do specyfiki nieruchomości
  8. Gwarancję indywidualnie skalkulowaną na na każdą pracę serwisową na etapie ofertowania

Komfort użytkowania to także sprawnie działające urządzenia oraz szybka reakcja na ewentualne awarie. Zaplanujemy optymalne działania i programy serwisowe, zapewniając niezawodność urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych na długi czas.