Żródło: Echo Investment

Popraw swój CSR – zadbaj o serwis instalacji HVAC!

W ostatnich latach coraz więcej mówi się o dobrych praktykach CSR czyli społecznej odpowiedzialności biznesu, która zakłada m.in. troskę o środowisko naturalne. AC Group również wpisuje te działania w swoją strategię zarządzania, ale także umożliwia je swoim klientom. Jedną z głównych specjalizacji spółki jest serwis HVAC, który czuwa nad prawidłowym działaniem instalacji, co bezpośrednio przekłada się na jej wpływ na środowisko.

Systematyczna, dokładna kontrola wydajności i poprawności działania instalacji HVAC, nie tylko wpływa na jej awaryjność, ale także przekłada się na znaczące wydłużenie jej żywotności.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą współpracą realizowaną dla firmy Roche,
na terenie Inwestycji Malta Office Park II B.

Nasza współpraca rozpoczęła się od demontażu starego agregatu chłodniczego, jego utylizacji i montażu nowego agregatu na CO2, który jest znacznie mniej szkodliwy dla środowiska.

Poniżej prezentujemy parametry obu urządzeń:

  • poprzedni agregat: Lenox LCH 452 VKE, czynnik R407C

  • nowy agregat: Qch- 432kW, czynnik propan R290

Stary agregat był sprawny technicznie, ale jego użytkowanie nie służyło ekologii, ze względu na ilość CO2 emitowanego do atmosfery.

Jeżeli chodzi o szkodliwość to posłużymy się tu ekwiwalentem dwutlenku węgla w odniesieniu do czynnika chłodniczego:

  • dla starego agregatu czynnik R407 c EqvCO2=1774 kg, czyli jeden kilogram czynnika R407c odpowiada 1774 kg Co2 wyemitowanego do atmosfery

  • dla nowego czynnika „EKO” R290 Propnau EqvCO2= 3kg!!!

Różnica jest jak widać ogromna.

Nowy agregat jest inaczej skonstruowanym urządzeniem, wymagana ilość propanu do schłodzenia jest mniejsza niż freonu. Propan jest jednorodnym czynnikiem i jego parametry termodynamiczne są lepsze niż freonów.

Współpraca zakłada serwis dwa razy w roku, na który składają się następujące czynności m.in.: kontrola połączeń elektrycznych, poprawności pracy, pomiar parametrów pracy, kontrola stanu czynnika chłodniczego, czystości wymienników ciepła.

Należy pamiętać, że zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006, kontrole szczelności zgodnie z ust. 1 przeprowadza się z następującą częstotliwością:

a) w przypadku urządzeń, które zawierają fluorowane gazy cieplarniane w ilości 5 ton ekwiwalentu CO2 lub większej, ale mniejszej niż 50 ton ekwiwalentu CO2: co najmniej raz na 12 miesięcy lub co najmniej raz na 24 miesiące, jeżeli mają zainstalowany system wykrywania wycieków;
b) w przypadku urządzeń, które zawierają fluorowane gazy cieplarniane w ilości 50 ton ekwiwalentu CO2 lub większej, ale mniejszej niż 500 ton ekwiwalentu CO2: co najmniej raz na sześć miesięcy lub co najmniej raz na 12 miesięcy, jeżeli mają zainstalowany system wykrywania wycieków;
c) w przypadku urządzeń, które zawierają fluorowane gazy cieplarniane w ilości 500 ton ekwiwalentu CO2 lub większej: co najmniej raz na trzy miesiące lub co najmniej raz na sześć miesięcy, jeżeli mają zainstalowany system wykrywania wycieków.

Należy jednak zwrócić uwagę, że:
– urządzenia z R290 nie podlegają wpisom do CRO ani ustawie tzw. freonowej
– urządzenia z R290 nie podlegają obowiązkowym płatnym badaniom szczelności

Dzięki wymianie agregatora i zaplanowanym, regularnym serwisom nasz Klient pozytywnie wpływa na środowisko naturalne, a tym samym troszczy się o własny CSR.