Komenda Wojewódzka Policji, Warszawa Nowolipie 2

Zakres prac:

Instalacja HVAC
Klimatyzacja serwerowni

Komenda Stołeczna Policji mieści się w PAŁACU MOSTOWSKICH. Jego historia zaczyna się w połowie XVIII wieku, a konkretnie w latach 1762-1765. Początkowo barokowy budynek został przebudowany w dominującym w XIX wieku stylu klasycystycznym. Pałac jest trzykondygnacyjny, zbudowany na planie prostokąta z dziedzińcem pośrodku. Najoryginalniejszą częścią jest fronton pałacu, w jego centrum znajduje się ryzalit z portykiem o czterech jońskich kolumnach, zwieńczonym rzeźbą Orła Białego. Fasada ozdobiona jest trzema płaskorzeźbami Pawła Malińskiego oraz rzeźbami Jana Norblina.