Żródło: Unsplash, Tiomothy Swope

Zeroemisyjność – szansa na przyspieszenie rozwoju branży budowlanej?

Większość z nas ma świadomość kryzysu klimatycznego – dostrzegają to również politycy zasiadający w Komisji Europejskiej. Ich propozycja zmian przepisów dotyczących charakterystyki energetycznej budynków ma wpływać na redukcję gazów cieplarnianych. Renowację energetyczną będzie musiało przejść miliony szkół, szpitali i innych obiektów użyteczności publicznej, a także budynki prywatne.

Transformacja w budownictwie

Budownictwo ekologiczne przestaje być trendem, lecz stało się koniecznością. Sektor budownictwa pochłania aż 40% energii, co oznacza 36% emisji CO2, które generowane jest na terenie Unii Europejskiej. Niestety budynki w całej Europie nie są na najlepszym poziomie pod kątem efektywności energetycznej i wciąż zasilane są przede wszystkim energią pochodzącą z paliw kopalnymi. To ma się jednak zmienić. Komisja Europejska dąży do tego, by wszystkie nowe budynki od 2030 r. były zeroemisyjne, w przypadku nowych budynków użyteczności publicznej czas ten skraca się do 2027 r. Oczywiście uzyskanie emisyjności na poziomie zerowym wiąże się z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

Zmiany dla budynków istniejących

Zmiany odnośnie efektywności energetycznej dotyczą również istniejących budynków. Unia Europejska zakłada ich bezemisyjność do 2050 r. Z pewnością jest to wyzwanie dla całej branży budowlanej – do wykonania będzie ok. 7,5 mln termomodernizacji, a także wymiany 6,9 mln źródeł ciepła. Renowacja energetyczna ma przyczynić się do obniżenia rachunków za energię, które w ostatnim czasie znacząco wzrosły, a to wciąż nie koniec podwyżek.

Wszystkie proponowane zmiany mają stać się również pobudzeniem dla branży budowlanej. Planowane termomodernizacje, remonty to szansa na tysiące miejsc pracy i szybszy rozwój tego sektora usług.

Świadectwo charakterystyki energetycznej

Jest to dokument, w którym określona została wielkość zapotrzebowania na energię służącą do zaspokojenia potrzeb dotyczących użytkowania całego budynku bądź jego części. Upraszczając, znajdziemy tam informacje, ile energii będzie potrzebne na ogrzewanie, wentylację, przygotowanie ciepłej wody, do chłodzenia czy oświetlenia (w przypadku budynków niemieszkalnych). Celem wprowadzenia obowiązku przygotowania świadectwa energetycznego dla budynku była promocja budownictwa, które jest efektywne energetycznie, a także potrzeba zwiększania świadomości społecznej z tego tytułu. Dokument pozwala na orientacyjne określenie kosztów utrzymania takiego budynku. Obowiązek ten rozszerzony jest na:

  • wszystkie budynki użyteczności publicznej,
  • budynki oferowane na sprzedaż lub wynajem (informacja o klasie charakterystyki energetycznej musi być podana we wszystkich ogłoszeniach)
  • budynki, dla których odnawiana jest umowa najmu

Do 2025 r. wszystkie przygotowywane świadectwa muszą zostać oparte o zharmonizowaną skalę od A do G.