Unsplash, Stephanie Harvey

Zrównoważone budownictwo – zdobądź certyfikat “Zielony Dom”

Obecnie, w dobie sytuacji kryzysowej, w której znajduje się nasz świat, bardzo dużo mówi się o zrównoważonym rozwoju czy produkcji. Stajemy się coraz bardziej świadomi i wiemy, że jeśli teraz nie zaproponujemy odpowiednich rozwiązań, które poprawią stan środowiska, to doprowadzimy do realnego zagrożenia możliwości zaspokojenia potrzeb kolejnych pokoleń. Temat ten poruszany jest również w budownictwie – na polskim rynku został wprowadzony certyfikat “Zielony Dom”, który wyróżnia inwestycje o wysokiej, pod względem ekologicznym, jakości i energetycznej efektywności.

Certyfikat ten został wprowadzony przez Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC – organizacja ta już ponad 10 lat wypełnia misję poprawy projektowania, budowania i użytkowania budynków. To prawdziwy krok naprzód na drodze transformacji polskiego budownictwa mieszkalnego. Jest pierwszym polskim, wielokryterialnym certyfikatem.

Jaki powinien być zielony dom?

Zrównoważony budynek to taki, który powstał z poszanowaniem dla środowiska naturalnego, jest oszczędny i komfortowy. Projektowanie i budowa tego typu obiektów to nie tylko odpowiednie gospodarowanie wodą czy wysoka wydajność energetyczna. Zielony dom oznacza również szereg korzyści dla mieszkających w nim osób – gwarantuje dostęp do światła dziennego, zapewnia odpowiedni poziom komfortu akustycznego i cieplnego, świetną wentylację oraz wyróżnia się niskim wskaźnikiem zanieczyszczeń powietrza.

Głównym założeniem dla stworzenia certyfikacji “Zielony Dom” było utworzenie narzędzia prostego i przejrzystego, z odpowiednim zestawem kryteriów w zakresie zrównoważonego budownictwa. Pozwala to na sprawne przeprowadzenie całego procesu, na każdym etapie certyfikacji.

Dla kogo certyfikat “Zielony Dom”?

Certyfikacji podlegają tylko nowo powstające budynki mieszkalne, jednorodzinne, a także wielorodzinne. O certyfikat mogą starać się zatem nie tylko deweloperzy, ale również inwestorzy prywatni, którzy planują budowę domu.

Jeśli ktoś planuje certyfikację, powinien przystąpić do niej na bardzo wczesnym etapie – najlepiej w momencie wyboru lokalizacji, bowiem ocenie podlega nie tylko sam proces budowy, ale także wiele innych kryteriów jak np. teren pod budowę czy też przygotowanie projektu. Wczesne przystąpienie do certyfikacji zwiększa szansę na spełnienie różnych wymagań, a tym samym szansę na ocenę na odpowiednio wysokim poziomie. Oczywiście, można zgłosić inwestycję na bardziej zaawansowanym etapie, ale ilość kryteriów nie zmienia się.

Za certyfikację “Zielony Dom” odpowiadają akredytowani audytorzy, którzy inicjują, raportują i wdrażają wymagania systemu. Są odpowiedzialni również za optymalizację rozwiązań, w celu osiągnięcia możliwie najwyższego poziomu certyfikacji.

Czy warto mieć certyfikat “Zielony dom”?

Certyfikacja obiektów mieszkalnych wydaje się być szczególnie istotna z punktu widzenia dewelopera. Inwestycja, która otrzymała certyfikat “Zielony Dom”, staje się obiektem prestiżowym, gdyż wyróżnienie to stało się synonimem wysokiej jakości. Dla nabywców to także informacja, że koszty utrzymania takiego budynku są znacznie niższe i inwestycja przyniesie mu długofalowe korzyści finansowe, a także środowiskowe i zdrowotne.