Formy płatności

Kupujący, składając Zamówienie, mogą skorzystać z następujących form płatności:

  • płatność z góry przelewem tradycyjnym – rozumianej jako dokonanie przez Kupującego 32 1140 2004 0000 3902 7821 1157

W ramach jednego Zamówienia Kupujący mogą wybrać tylko jedną formę płatności.